Zmluvy

Zverejnené zmluvy na CRZ nájdete TU 

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
29. 9. 2023

Nájomná zmluva I/6/2023/BD18

I/6/20203/BD18

Neuvedené

Bujňak Peter

Obec Sady nad Torysou

12. 9. 2023

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

IROP-CLLD-Q066-512-004-002

14 043,66 EUR

Miestna akčná skupina Olšava-Torysa,o.z.

Obec Sady nad Torysou

11. 9. 2023

Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)

401

33,00 EUR

Juraj Hertneki

Obec Sady nad Torysou

11. 9. 2023

Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)

368

33,00 EUR

Marta Tomášová

Obec Sady nad Torysou

11. 9. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov-KD

28/2023 INT

10,00 EUR

Andrea Vangorová

Obec Sady nad Torysou

8. 9. 2023

Hromadná licenčná zmluva

VP/23/13397/001

Neuvedené

SOZA

Obec Sady nad Torysou

18. 8. 2023

Zmluva o poskytovaní služieb

27/2023 INT

2 544,00 EUR

Sunflower ampl, spol. s r.o., Plus

Obec Sady nad Torysou

10. 8. 2023

Zmluva o dielo - vypracovanie projektovej dokumentácie

26/2023 INT

29 400,00 EUR

OON

Obec Sady nad Torysou

9. 8. 2023

Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu zo zmluvy o poskytovaní NFP č.ZM_SEP-IMRK2-2021/003505 uzavretej dňa 10.februára 2021

ZM_SEP-IMRK2-2021/003505

477 579,39 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Sady nad Torysou

8. 8. 2023

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

25/2023 INT

57 200,00 EUR

Ministerstvo investícií,regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Obec Sady nad Torysou

1. 8. 2023

Zmluva o grantovom účte

24/2023 INT

Neuvedené

Prima banka Slovensko a.s.

Obec Sady nad Torysou

25. 7. 2023

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 19.06.2023

23/2023 INT

55 262,76 EUR

Envirobau s.r.o.

Obec Sady nad Torysou

21. 7. 2023

Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)

398

33,00 EUR

Mária Bérešová

Obec Sady nad Torysou

21. 7. 2023

Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)

137

66,00 EUR

Soňa Fixová

Obec Sady nad Torysou

7. 7. 2023

Nájomná zmluva č.II/7/2023/BD18

II/7/2023/BD18

Neuvedené

Bujňak Peter

Obec Sady nad Torysou

7. 7. 2023

Nájomná zmluva č.I/2/2023/BD18

I/2/2023/BD18

Neuvedené

Lenka Mattová

Obec Sady nad Torysou

28. 6. 2023

Nájomná zmluva č.II/18/2023/BD18

II/18/2023/BD18

Neuvedené

Köverová Jana

Obec Sady nad Torysou

28. 6. 2023

Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)

67

33,00 EUR

Marta Hertnekiová

Obec Sady nad Torysou

28. 6. 2023

Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)

92

33,00 EUR

Oľga Gamratová

Obec Sady nad Torysou

23. 6. 2023

Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)

93

33,00 EUR

Ján Miháľ

Obec Sady nad Torysou

20. 6. 2023

Zmluva o dielo

22/2023 INT

55 262,76 EUR

Envirobau s.r.o.

Obec Sady nad Torysou

9. 6. 2023

Zmluva č.22/01/12/9

22/01/12/9

27,51 EUR

TM Farm s.r.o.

Obec Sady nad Torysou

5. 6. 2023

Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)

244J

33,00 EUR

Stanislav Horňák

Obec Sady nad Torysou

30. 5. 2023

Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov

BIO2023/KE1004

Neuvedené

ESPIK Group

Obec Sady nad Torysou

22. 5. 2023

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb

10/O/2023

1 000,00 EUR

UCTOAUDIT

Obec Sady nad Torysou

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 26-50 z 90