Gréckokatolícka cirkev

Liturgický program 17.6 - 23.6.2024.png Typ: PNG obrázok, Velkosť: 87.94 kB
Chrám

Farnosť Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Zdobe

História farnosti:

Dejiny farnosti a farského chrámu. Dejiny obce do roku 1918 a po roku 1918. Ako bolo spomenuté, prvá zmienka je z roku 1337. Vtedy obec patrila benediktínom v Krásnej nad Hornádom. V 16. storočí prešla do majetku Gašpara Seredyho. Od roku 1562 patrila jezuitom v Trnave. V roku 1776 študijnému fondu. V 19. storočí patrila semináru v Ostrihome. V rokoch 1938-1945 bola obec pripojená k Maďarsku pod názvom Izdoba. Podľa tradície ľudí, Zdoba bola už oddávna gréckokatolíckou farnosťou. Dôkazom toho, že ľud bol nábožný a mal v úcte svoj chrám, je erb Zdoby, ktorý bol získaný z historických záznamov obce. Z tradície vieme, že v Zdobe bol drevený chrám, ktorý pravdepodobne stál v dnešnej farskej záhrade. Dnešný gréckokatolícky chrám bol postavený v roku 1805 v štýle klasicizmu, upravený bol v roku 1912. Chrám je zasvätený Nanebovzatiu Panny Márie (Zosnutiu Presvätej Bohorodičky).

Kňazi pôsobiaci vo farnosti.

 1. Cisenko Johanes 1773-1795 - 22 rokov
 2. Hodobay Bazilius 1795-1805 - 10 rokov
 3. Tabakovič Joanes 1805-1817 - 12 rokov
 4. Zubrický Michal 1817-1850 - 33 rokov
 5. Lipcsey Michael 1850-1870 - 20 rokov
 6. Artim 1870-1871 Od roku 1871 – v tomto období nebol kňaz, určite ho zastupovali. 1877 – nedá sa zistiť čo sa vtedy stalo.
 7. Majoroš Michael 1877-1894 - 17 rokov
 8. Harčár Nikolaus 1894-1933 - 39 rokov
 9. Kokinčák Mikuláš 1933-1951

Nastupuje obdobie pravoslavizácie:

Kňazi: Vojtech Šalamún 1952-1954, Vojtech Slivarik 1955,  Fedor Sivák 1956-1961, Jozef Anďal 1961-1968. Kňazi Vojtech Slivarik a Jozef Anďal konvertovali ku gréckokatolíkom.

Nástup gréckokatolíkov:

 1. Kokinčák Mikuláš 1968-1974 - 23 rokov
 2. Zastupovanie z farnosti Košice 1974-1976 - 2 roky
 3. Vasiľ Michal 1976-1997 - 21 rokov
 4. Miňo Jozef 1997-2004 - 7 rokov
 5. Maďar Marek 2004

Farský chrám:

Chrám sa skladá z troch častí: predsieň, loď a svätyňa. Vo svätyni za oltárom sa nachádza obraz, „Uspenije Presvjatoj Bohorodicy“. Na strope vo svätyni je stropná maľba Najsvätejšej Trojice. Všetky maľby sú od košického maliara Orosza. V chráme sa nachádza Ikonostas, ktorý bol postavený v septembri roku 1912. Rezbárom a oltárnym staviteľom bol Anton Helfer z Bardejova. Ikonostas bol postavený za o. Harčara. Oprava Ikonostasu a oltára bola prevedená v r. 1982. Túto opravu vykonala Chrámová služba – Červený Kostelec, za o. Michala Vasiľa. Opravu prevádzali J. Rosa, M. Havrila a Ján Kozák. V lodi chrámu sa nachádzajú stropné maľby: Vzkriesenie, Krst Pána Ježiša, štyria evanjelisti. Tieto maľby namaľoval tiež maliar Orosz. Pri oprave chrámu v roku 1982, tieto maľby boli rekonštruované. Reštaurátorom bol A. Achak z chrámovej služby Č. Kostelec. Na stenách sú menšie obrazy sv. Cyrila a Metoda a sv. Michala archanjela. Tieto boli zhotovené v roku 1982 pri obnove chrámu. Na stenách lode je Krížová cesta v reliéfoch, ktorú zhotovil vtedajší o. Michal Vasiľ. V interiéri sa nachádzajú obrazy akademického maliara Mikuláša Klimčáka a to obraz Kráľovnej pokoja a po stenách Sv. Cyril a Metod, a z druhej strany sv. Gorazd a sv. Naum. Vo svätyni nad žertvenikom je obraz Pána Ježiša od známeho východoslovenského maliara Bohdanovského. V predsieni je obraz sv. Tadeáša, ktorý namaľoval o. Michal Vasiľ. Posviacka chrámu bola v roku 1983. Svätenie vykonal vtedajší diecézny biskup Mons. Ján Hirka, v tom čase ordinár Prešovskej diecézy. Farnosť bola pravdepodobne založená v r. 1773.

Kontakt:

Adresa: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Zdoba 40, 044 41
Telefón: 055/6854234, mobil 0911 711 877
E-mail: kemil@aetos.sk

Duchovná správa

 • Mgr. Marek Maďar