Obec Sady nad Torysou
Sadynad
Torysou

Zmluvy

Zverejnené zmluvy na CRZ nájdete TU 

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
12. 9. 2023

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

IROP-CLLD-Q066-512-004-002

14 043,66 EUR

Miestna akčná skupina Olšava-Torysa,o.z.

Obec Sady nad Torysou

11. 9. 2023

Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)

401

33,00 EUR

Juraj Hertneki

Obec Sady nad Torysou

11. 9. 2023

Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)

368

33,00 EUR

Marta Tomášová

Obec Sady nad Torysou

11. 9. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov-KD

28/2023 INT

10,00 EUR

Andrea Vangorová

Obec Sady nad Torysou

8. 9. 2023

Hromadná licenčná zmluva

VP/23/13397/001

Neuvedené

SOZA

Obec Sady nad Torysou

18. 8. 2023

Zmluva o poskytovaní služieb

27/2023 INT

2 544,00 EUR

Sunflower ampl

Obec Sady nad Torysou

10. 8. 2023

Zmluva o dielo - vypracovanie projektovej dokumentácie

26/2023 INT

29 400,00 EUR

OON

Obec Sady nad Torysou

9. 8. 2023

Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu zo zmluvy o poskytovaní NFP č.ZM_SEP-IMRK2-2021/003505 uzavretej dňa 10.februára 2021

ZM_SEP-IMRK2-2021/003505

477 579,39 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Sady nad Torysou

8. 8. 2023

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

25/2023 INT

57 200,00 EUR

Ministerstvo investícií,regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Obec Sady nad Torysou

1. 8. 2023

Zmluva o grantovom účte

24/2023 INT

Neuvedené

Prima banka Slovensko a.s.

Obec Sady nad Torysou

25. 7. 2023

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 19.06.2023

23/2023 INT

55 262,76 EUR

Envirobau s.r.o.

Obec Sady nad Torysou

21. 7. 2023

Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)

398

33,00 EUR

Mária Bérešová

Obec Sady nad Torysou

21. 7. 2023

Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)

137

66,00 EUR

Soňa Fixová

Obec Sady nad Torysou

7. 7. 2023

Nájomná zmluva č.II/7/2023/BD18

II/7/2023/BD18

Neuvedené

Bujňak Peter

Obec Sady nad Torysou

7. 7. 2023

Nájomná zmluva č.I/2/2023/BD18

I/2/2023/BD18

Neuvedené

Lenka Mattová

Obec Sady nad Torysou

28. 6. 2023

Nájomná zmluva č.II/18/2023/BD18

II/18/2023/BD18

Neuvedené

Köverová Jana

Obec Sady nad Torysou

28. 6. 2023

Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)

67

33,00 EUR

Marta Hertnekiová

Obec Sady nad Torysou

28. 6. 2023

Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)

92

33,00 EUR

Oľga Gamratová

Obec Sady nad Torysou

23. 6. 2023

Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)

93

33,00 EUR

Ján Miháľ

Obec Sady nad Torysou

20. 6. 2023

Zmluva o dielo

22/2023 INT

55 262,76 EUR

Envirobau s.r.o.

Obec Sady nad Torysou

9. 6. 2023

Zmluva č.22/01/12/9

22/01/12/9

27,51 EUR

TM Farm s.r.o.

Obec Sady nad Torysou

5. 6. 2023

Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)

244J

33,00 EUR

Stanislav Horňák

Obec Sady nad Torysou

30. 5. 2023

Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov

BIO2023/KE1004

Neuvedené

ESPIK Group

Obec Sady nad Torysou

22. 5. 2023

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb

10/O/2023

1 000,00 EUR

UCTOAUDIT

Obec Sady nad Torysou

18. 5. 2023

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu

SZ2023/KE1068

Neuvedené

ESPIK Group

Obec Sady nad Torysou

18. 5. 2023

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu

SZ2023/KE1075

Neuvedené

ESPIK Group

Obec Sady nad Torysou

16. 5. 2023

Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)

63

33,00 EUR

Marta Janočková

Obec Sady nad Torysou

15. 5. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov-KD

21/2023 INT

20,00 EUR

Cyril Osif

Obec Sady nad Torysou

9. 5. 2023

Zmluva č. 1423 255 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka

č.1423 255

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana

Obec Sady nad Torysou

5. 5. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov-KD

20/2023 INT

20,00 EUR

Slovenský zväz záhradkárov, Základná organizácia 33-73

Obec Sady nad Torysou

2. 5. 2023

Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie

19/2023INT

11 040,00 EUR

VEQER, s.r.o.

Obec Sady nad Torysou

2. 5. 2023

Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie

18/2023 INT

11 880,00 EUR

VEQER, s.r.o.

Obec Sady nad Torysou

2. 5. 2023

Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)

150A

33,00 EUR

Bartolomej Seman

Obec Sady nad Torysou

27. 4. 2023

Dohoda číslo: 23/41/054/832

23/41/054/832

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Sady nad Torysou

19. 4. 2023

Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)

226

33,00 EUR

Marta Kolesárová

Obec Sady nad Torysou

12. 4. 2023

Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)

407B

33,00 EUR

Marta Kaduková

Obec Sady nad Torysou

11. 4. 2023

Zmluva o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi

17/2023 INT

480,00 EUR

Opinová Irena - EKOCHARITA TATRY

Obec Sady nad Torysou

6. 4. 2023

Zmluva č.2/2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

16/2023 INT

3 000,00 EUR

Jednota dôchodcov Byster

Obec Sady nad Torysou

5. 4. 2023

Zmluvač.1/2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

15/2023 INT

4 000,00 EUR

TJ Mladosť Byster

Obec Sady nad Torysou

5. 4. 2023

Zmluva č.6/2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

14/2023 INT

4 000,00 EUR

FC Zdoba

Obec Sady nad Torysou

5. 4. 2023

Zmluva č.5/2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

13/2023 INT

4 000,00 EUR

Rímskokatolícka cirkev-filiálka Byster

Obec Sady nad Torysou

5. 4. 2023

Zmluva č.3/2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

12/2023 INT

4 000,00 EUR

Gréckokatolícka cirkev Zdoba

Obec Sady nad Torysou

5. 4. 2023

Zmluva č.4/2023 o poskytnutí dotácie na opravu a údržbu múrika, výmenu oplotenia veľkej a malej bránky

11/2023 INT

4 000,00 EUR

Reformovaný cirkevný zbor Byster

Obec Sady nad Torysou

30. 3. 2023

Zmluva o dielo

10/2023 INT

34 560,00 EUR

OON

Obec Sady nad Torysou

23. 3. 2023

Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)

392

33,00 EUR

Mária Petrová

Obec Sady nad Torysou

21. 3. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov-KD

9/2023 INT

33,00 EUR

Mária Duplinská

Obec Sady nad Torysou

17. 3. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov-KD

8/2023 INT

70,00 EUR

Jana Košková

Obec Sady nad Torysou

15. 3. 2023

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

2023000515

950,00 EUR

Mesto Košice

Obec Sady nad Torysou

14. 3. 2023

Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)

368A

33,00 EUR

Mgr. Slávka Uhríková

Obec Sady nad Torysou

13. 3. 2023

Zmluva o poskytnutí NFP

ZM-SE-IMRK2-2023-004610

48 428,10 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Sady nad Torysou

8. 3. 2023

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP č.309070BFY6

Dodatok č.1 k Zmluve o NFP č.309070BFY6

Neuvedené

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Sady nad Torysou

3. 3. 2023

Dodatok č.5 k Zmluve o zabezpečení systému združeného s nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

Dodatok č.5

Neuvedené

NATUR-PACK a.s.

Obec Sady nad Torysou

24. 2. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov-KD

7/2023 INT

70,00 EUR

Vladimír Guzi

Obec Sady nad Torysou

22. 2. 2023

Darovacia zmluva

6/2023 INT

Neuvedené

Štatistický úrad SR

Obec Sady nad Torysou

21. 2. 2023

Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)

224

33,00 EUR

Mária Berešová

Obec Sady nad Torysou

13. 2. 2023

Zmluva č. 3/2023 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

Zmluva č.3/2023

50,00 EUR

Súkromné centrum voľného času Beniakovce 44

Obec Sady nad Torysou

2. 2. 2023

Nájomná zmluva

II/4/2023/BD18

Neuvedené

Gabriela Kopperová

Obec Sady nad Torysou

23. 1. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie č.1/2023

5/2023 INT

100,00 EUR

Obec Sady nad Torysou

Obec Sady nad Torysou

23. 1. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov-KD

4/2023 INT

33,00 EUR

Eged Marián

Obec Sady nad Torysou

20. 1. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov-KD

3/2023 INT

33,00 EUR

Darina Kimáková

Obec Sady nad Torysou

17. 1. 2023

Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)

221D

33,00 EUR

Darina Kimáková

Obec Sady nad Torysou

16. 1. 2023

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na zájmové vzdelávanie detí

2/2023

Neuvedené

CVČ pri ZŠ a MŠ Rozhanovce

Obec Sady nad Torysou

12. 1. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov-KD

2/2023 INT

70,00 EUR

Martin Osif

Obec Sady nad Torysou

10. 1. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov-KD

1/2023 INT

33,00 EUR

JUDr. Vasiľová Mária

Obec Sady nad Torysou

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.