Stavebná agenda

Návrh na kolaudačné rozhodnutie rodinný dom

Návrh na kolaudačné rozhodnutie rodinný dom.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 54 kB
Stiahnuté: 6×
Vložené: 30. 5. 2024

Návrh na územné rozhodnutie na umiestnenie stavby

Návrh na územné rozhodnutie na umiestnenie stavby.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 54,5 kB
Stiahnuté: 6×
Vložené: 30. 5. 2024

Žiadost - ohlásenie drobnej stavby

Ziadost_ohlasenie_drobnej_stavby(1).doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 41,5 kB
Stiahnuté: 11×
Vložené: 3. 6. 2024

Žiadosť o dodatočné povolenie rozostavanej stavby

Ziadosť o dodatočné povolenie rozostavanej stavby.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 54 kB
Stiahnuté: 6×
Vložené: 3. 6. 2024

Žiadosť o dodatočné povolenie ukončenej stavby

Ziadosť o dodatočné povolenie ukončenej stavby.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 60,5 kB
Stiahnuté: 6×
Vložené: 3. 6. 2024

Žiadosť o odstránenie stavby

Ziadosť o odstránenie stavby.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 39,5 kB
Stiahnuté: 10×
Vložené: 3. 6. 2024

Žiadosť o povolenie jednoduchej stavby v spojenom územnom a stavebnom konaní

Ziadosť o povolenie jednoduchej stavby v spojenom územnom a stavebnom konaní.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 51,5 kB
Stiahnuté: 13×
Vložené: 3. 6. 2024

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie a je súčastí

Ziadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie a je súčastí.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 44 kB
Stiahnuté: 9×
Vložené: 3. 6. 2024

Žiadosť o povolenie vjazdu a spevnených plôch vjazd

žiadosť o povolenie vjazdu a spevnených plôch vjazd.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 38 kB
Stiahnuté: 9×
Vložené: 3. 6. 2024

Žiadosť o predĺženie lehoty na dokončenie stavby

žiadosťo predĺženie lehoty na dokončenie stavby.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 34 kB
Stiahnuté: 11×
Vložené: 3. 6. 2024

Žiadost o výnimku z ochranného pásma miestnej komunikácie v extraviláne obce

Ziadost o výnimku z ochranného pásma miestnej komunikácie v extraviláne obce.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 30 kB
Stiahnuté: 12×
Vložené: 3. 6. 2024

Žiadosť zmena stavby pred dokončením

Ziadosť zmena stavby pred dokončením.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 37,5 kB
Stiahnuté: 6×
Vložené: 3. 6. 2024

Žiadosť zmena v užívaní stavby-časti stavby

Ziadosť zmena v užívaní stavby-časti stavby.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 44,5 kB
Stiahnuté: 7×
Vložené: 3. 6. 2024