Obecný úrad

Adresa, fakturačné údaje

Obecný úrad Sady nad Torysou
Byster č. 189
044 41 Sady nad Torysou

IČO obce: 00324680
DIČ obce: 2021244984

Hodiny pre verejnosť

 • Pondelok 7:30 - 15:30
 • Utorok 7:30 - 12:00
 • Streda 7:30 - 17:00
 • Štvrtok nestránkový deň
 • Piatok 7:30 - 12:00

Obedňajšia prestávka 12:00 - 12:30

Starostka obce

Zástupca starostky obce

Peter Bittó

Kontrolór obce

PhDr. Peter Derevjaník, PhD.

Zamestnanci ocú:

Poslanci obecného zastupiteľstva

 • Ing. Zoltán Béreš
 • Peter Bittó
 • Ing. Eva Demko Šoltýsová
 • Ing. František Hertneki
 • Ing. Mikuláš Hrabčák
 • PhDr. Liana Ivanová PhD, MBA
 • Patrik Kecer
 • Mária Toščáková

Dokumenty:

Náplň práce obecného úradu

Poslanec obecného zastupiteľstva