Materská škola - Byster (2 triedy)

 • Riaditeľka: Gabriela Vaľková
 • Telefón: +421 911 121 285
 • E-mail kontakt: msbyster@gmail.com
 • Učiteľky: Nataša Gédrová, Miroslava Jurková , Iveta Hrabkovská,
 • O poriadok a hygienu sa stará : Slávka Hintošová

Materská škola - Zdoba (1 trieda)

 • Riaditeľka: Mgr.Jana Lukačková
 • Telefón: +421 911 639 763 
 • E-mail kontakt: mszdoba@gmail.com
 • Učiteľka: Lenka Kučerová
 • O poriadok a hygienu sa stará: Katarína Lipovská

Školská jedáleň pri Materskej škole v Bysteri

Školská jedáleň pri Základnej škole Zdoba

 • Vedúca: Renáta Packová
 • Telefón: +421 911 121 284, email kontakt: sadysj@gmail.com
 • Kuchárky: Katarína Hingiszová, Marta Gállová
 • Pomocné kuchárky: Jarmila Kozáková, Marta Adzimová,Emília Bittoóvá