Obec Sady nad Torysou
Sadynad
Torysou

Objednávky

Zverejnené zmluvy na CRZ nájdete TU 

Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
20. 9. 2023

15/2300032

Objednávame si u Vás vypracovanie výpočtu hladinového režimu Torysy na základe CP 2023003.

7 650,00 EUR

Farkaš Samuel, Ing. HYDROPROJ

obec

20. 9. 2023

15/2300033

Objednávame si u Vás stavebný dozor v rámci projektu Rozšírenie rozvodu pitnej vody MRK.

0,00 EUR

TopTech - O.Z. 1

obec

20. 9. 2023

15/2300034

Objednávame si u Vás realizáciu stojiska na komunálny a triedený odpad pred OcÚ.

0,00 EUR

JAMI STAV plus, s.r.o.

obec

4. 9. 2023

15/2300031

Objednávame si u Vás znalecký posudok .

200,00 EUR

Mihalčo Oto

obec

23. 8. 2023

15/2300030

Objednávame si u Vás výmenu 3 ks radiátorov v ZŠ Zdoba.

0,00 EUR

Štofaník Marián

obec

21. 8. 2023

15/2300029

Objednávame si u Vás realizáciu zhotovenia klietok pre zberné nádoby / komunálny a triedený odpad /.

0,00 EUR

JAMI STAV plus, s.r.o.

obec

18. 8. 2023

15/2300027

Objednávame si u Vás opravu rigolu v časti Byster č.d.52 - po č.d.49.

0,00 EUR

JAMI STAV plus, s.r.o.

obec

21. 8. 2023

15/2300028

Objednávame si u Vás vystúpenie na Dni obce 19.8.2023.

200,00 EUR

OZ Bavme sa folklórom

obec

7. 8. 2023

15/2300026

Objednávame si u Vás výmenu podláh, dverí a úpravu hygienických zón v budove ZŠ .

0,00 EUR

JAMI STAV plus, s.r.o.

obec

14. 6. 2023

15/2300024

Objednávame si u Vás vypracovanei verejného obstarávania na predmet zákazky ,, Vypracovanie projekt

0,00 EUR

Kužmová Ivana

obec

14. 6. 2023

15/2300023

Objednávame si u Vás vývoz VKK - cintorín Byster dňa 16.3.2023. Po vývoze uložiť na pôvodné stan

0,00 EUR

KOSIT a.s.

obec

15. 5. 2023

15/2300021

Objednávame si u Vás práce na opravu výtlkov vo vozovke ulice Sady nad Torysou smer Košické Oľšany

0,00 EUR

VÝTLKY s.r.o.

obec

15. 5. 2023

15/2300022

Objednávame si u Vás práce na opravu povrchu cca 14 m2 vo vozovke ulice Sady nad Torysou smer Koši

0,00 EUR

VÝTLKY s.r.o.

obec

27. 4. 2023

15/2300020

Objednávame si u Vás 50 ks vriec ( zelené) na doplnkový zber komunálneho odpadu v obci Sady nad To

0,00 EUR

KOSIT a.s.

obec

24. 4. 2023

15/2300019

Objednávame si u Vás prenájom a dodanie 2kusy VKK - 5m3 na drobný stavebný odpad (dodávka s vlek

0,00 EUR

KOSIT a.s.

obec

21. 4. 2023

15/2300018

Objednávame si u Vás prenájom kontajnerov v rámci jarného upratovania takto: 2 kusy VOK - 30m3

0,00 EUR

KOSIT a.s.

obec

27. 3. 2023

15/2300017

Na základe cenovej ponuky zo dňa 9.3.2022 si u Vás objednávame:

1 980,90 EUR

FEREX s.r.o

obec

24. 3. 2023

15/2300015

Objednávame si u Vás spracovanie projektu na VO projektovej dokumentácie dvojzmennej prevádzky v ZŠ

0,00 EUR

Beslerová Iveta

obec

24. 3. 2023

15/2300016

Objednávame si u Vás vypracovanie VO k projektu ,, Rozšírenie vodovodu pitnej vody v obci Sady nad T

0,00 EUR

Beslerová Iveta

obec

15. 3. 2023

15/2300014

Objednávame si u Vás vypracovanei verejného obstarávania na predmet zákazky ,, Vypracovanie projekt

380,00 EUR

Kužmová Ivana

obec

14. 3. 2023

15/2300013

Objednávame si u Vás vypracovanei verejného obstarávania na predmet zákazky ,, Vypracovanie projekt

380,00 EUR

Kužmová Ivana

obec

14. 3. 2023

15/2300012

Objednávame si u Vás spracovanie rozvojového dokumentu ,, Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

0,00 EUR

Občianske združenie BOVAP

obec

13. 3. 2023

15/2300011

Objednávame si u Vás práce na opravu výtlkov vo vozovke výjazdu v Obci Sady nad Torysou na základe c

0,00 EUR

VÝTLKY s.r.o.

obec

8. 3. 2023

15/2300009

Objednávame si u Vás vývoz VKK - cintorín Byster dňa 13.3.2023. Po vývoze uložiť na pôvodné stan

0,00 EUR

KOSIT a.s.

obec

8. 3. 2023

15/2300010

Objednávame si u Vás prenájom a dodanie 1 kus VKK - 30 m3 do rómskej osady Zdoba, pristavenie 13

0,00 EUR

KOSIT a.s.

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 32