Overenie podpisov a lístin

Osvedčovanie podpisov

Overovanie podpisov sa vykonáva na Obecnom úrade v Sadoch nad Torysou počas stránkových dní. V prípade overenia podpisu bezvládnych a chorých občanov je overenie potrebné vopred dohodnúť osobne alebo telefonicky na čísle telefónu 055/6854-130.

  • Potrebné doklady: platný občiansky preukaz
  • Poplatky: Osvedčovanie podpisu 2,00 € (za každý podpis)

Overovanie listín

Overovanie fotokópií dokladov (rodné listy, vysvedčenia, diplomy a rozhodnutia a iné) podla priloženého originálu alebo overenej kópie.

  • Poplatok: 2,00 € (za každú stranu)
  • Neoverujeme: fotokópie občianskych preukazov, technických preukazov, výpisy z listov vlastníctva, geometrické plány, mapy, doklady s tzv. suchou pečaťou a cudzojazyčné doklady. /zákon č.599/2001 Z.z., § 5/
  • Súvisiace predpisy: zákon č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov.
  • Zodpovedná osoba: Gabriela Šoltýsová, tel. 055/7296538

Čestné vyhlásenie - tlačivo

Čestné vyhlásenie.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 17,01 kB
Stiahnuté: 8×

Generálna plná moc - osvedčovanie - tlačivo

Generalna_plna_moc_osvedcovanie.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 44,25 kB
Stiahnuté: 7×

Splnomocnenie

Splnomocnenie (11).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 379,87 kB
Stiahnuté: 8×

Splnomocnenie - tlačivo

splnomocnenie (2).rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 38,02 kB
Stiahnuté: 11×

Splnomocnenie na prepis auta - tlačivo

splnomocnenie_na_prepis_auta (1).docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 18,08 kB
Stiahnuté: 12×

Splnomocnenie na zastupovanie - tlačivo

splnomocnenie na zastupovanie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 108,8 kB
Stiahnuté: 6×