Vydanie súpisného čísla

Žiadosť o vydanie súpisného čísla.

Súpisné číslo možno určiť len budovám, ktoré sú priestorovo sústredené, zastrešené, stavebno-technicky vhodné, určené na ochranu ľudí, zvierat alebo vecí, prístupné z cesty, miestnej komunikácie alebo účelovej komunikácie a sú začlenené do územia obce v súlade s urbanistickými, architektonickými a environmentálnymi zásadami a požiadavkami vyplývajúcimi z územného plánu obce, zóny alebo regiónu.

Obecný úrad vydá rozhodnutie o pridelení súpisného čísla na základe písomnej žiadosti.

Prílohy k žiadosti:

  1. právoplatné kolaudačné rozhodnutie
  2. doklad o vlastníctve pozemku
  3. geometrický plán

Zodpovedná pracovníčka: p. Dana Osifová

Žiadosť o určenie súpisného, orientačného čísla budove

Žiadosť o určenie súpisného, orientačného čísla budove.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 416,83 kB
Stiahnuté: 13×
Vložené: 30. 5. 2024