Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22. 12. 2022

Zmluva o nájme nebytových priestorov-KD

89/2022 INT

10,00 EUR

Andrea Vangorová

Obec Sady nad Torysou

22. 12. 2022

Zmluva o nájme nebytových priestorov-KD

88/2022 INT

Neuvedené

Jednota dôchodcov Byster

Obec Sady nad Torysou

21. 12. 2022

Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)

391

33,00 EUR

Ľubomír Jaselský

Obec Sady nad Torysou

20. 12. 2022

Dodatok č. 1

Dodatok č. 1

228 554,52 EUR

STRABAG

Obec Sady nad Torysou

19. 12. 2022

Zmluva o grantovom účte

87/2022 INT

Neuvedené

Prima banka Slovensko a.s.

Obec Sady nad Torysou

2. 12. 2022

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 1/2022 uzavretá v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Sady nad Torysou č. 1 / 2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka školského zariadenia – Centrum voľného času - Obce Sady nad Torysou

86/2022 INT

33,33 EUR

JAZERO n.o.

Obec Sady nad Torysou

24. 11. 2022

Zmluva o poskytovaní služieb -zber jedlých olejov a tukov č. ZM-KO-OD-22-1107/JOT

85/2022 INT

Neuvedené

KOSIT a.s.

Obec Sady nad Torysou

22. 11. 2022

Dohoda č.22/41/012/16

Dohoda č.22/41/012/16

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Sady nad Torysou

18. 11. 2022

Zmluva o nájme nebytových priestorov-KD

84/2022 INT

70,00 EUR

Gabriela Bruníková

Obec Sady nad Torysou

16. 11. 2022

Darovacia zmluva č.p.:KRHZ-KE-VO-430/2022

KRHZ-KE-VO-430/2022

Neuvedené

Ministerstvo vnútra SR

Obec Sady nad Torysou

9. 11. 2022

Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)

225

33,00 EUR

Alžbeta Fečíková

Obec Sady nad Torysou

8. 11. 2022

Nájomná zmluva

83/2022 INT

Neuvedené

IZVOR s.r.o.

Obec Sady nad Torysou

28. 10. 2022

Dohoda č. 22/41/010/39

22/41/010/39

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Sady nad Torysou

27. 10. 2022

Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. ZM-KO-OD-19-0951 2019/obec

79/2022 INT

Neuvedené

KOSIT a.s.

Obec Sady nad Torysou

20. 10. 2022

Zmluva o poskytovaní služieb č.1

82/2022 INT

400,00 EUR

Futbalová škola Košice o.z.

Obec Sady nad Torysou

19. 10. 2022

Zmluva o nájme nebytových priestorov-KD

81/2022 INT

33,00 EUR

JUDr. Bohumír Zaujec

Obec Sady nad Torysou

4. 10. 2022

NZ č.I/1/2022/BD18

I/1/2022/BD18

Neuvedené

Kristína Oprondeková

Obec Sady nad Torysou

3. 10. 2022

Zmluva o nájme nebytových priestorov-KD

80/2022 INT

10,00 EUR

Andrea Vangorová

Obec Sady nad Torysou

28. 9. 2022

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo

79/2022 INT

Neuvedené

KOSIT a.s.

Obec Sady nad Torysou

23. 9. 2022

Zmluva o nájme nebytových priestorov-KD

78/2022 INT

70,00 EUR

Jana Košková

Obec Sady nad Torysou

20. 9. 2022

Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)

77/2022 INT

33,00 EUR

Eged Ondrej

Obec Sady nad Torysou

19. 9. 2022

Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)

76/2022 INT

33,00 EUR

Janeková Božena

Obec Sady nad Torysou

19. 9. 2022

Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)

75/2022 INT

16,50 EUR

Janeková Božena

Obec Sady nad Torysou

19. 9. 2022

Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)

74/2022 INT

33,00 EUR

Janeková Božena

Obec Sady nad Torysou

19. 9. 2022

Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)

73/2022 INT

33,00 EUR

Janeková Božena

Obec Sady nad Torysou

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 101