Obec Sady nad Torysou
Sadynad
Torysou

Poslanci OZ

Problematikou obecného zastupiteľstva sa zaoberá zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (Zákon na stiahnutie TU).

Obecným zastupiteľstvom je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov volených v priamych voľbách obyvateľmi obce.

Starostka obce

Iveta Tomková

Zástupca starostky obce

Peter Bittó

Poslanci obce

Poslanec obecného zastupiteľstva

  • Ing. Zoltán Béreš
  • Peter Bittó
  • Ing. Eva Demko Šoltýsová
  • Ing. František Hertneki
  • Ing. Mikuláš Hrabčák
  • PhDr. Liana Ivanová, PhD, MBA
  • Patrik Kecer
  • Mária Toščáková

Obecná rada

Predseda : PhDr.Liana Ivanová, PhD, MBA

Členovia : Ing. Zoltán Béreš, Ing. František Hertneki

Komisie pri OZ

Komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia:

 predseda komisie:  p. Peter Bittó

 členovia komisie - poslanci:      Ing. Mikuláš Hrabčák

                                                         p. Patrik Kecer

                                  neposlanci:   p. Jakub Varga

                                                          p. Milan Kmec

                                                          p. Samuel Béreš

Finančná komisia:

 predseda komisie:  p. Patrik Kecer

 členovia komisie - poslanci:  Ing. Eva Demko Šoltýsová 

                                                     Ing. Zoltán Béreš

                                                     Ing. František Hertneki

                                                    PhDr. Liana Ivanová, PhD, MBA

                              neposlanci: Mgr. Lucia Janočková

                                                    Mgr. Monika Zátorská

Komisia stavebná a protipovodňová

 predseda komisie: p. Mária Toščáková

 členovia komisie - poslanci:  Ing. Zoltán Béreš

                                                    Ing. František  Hertneki                                                                                                                                  Ing. Eva Demko Šoltýsová                                                                                                                                 p. Patrik Kecer                                                                                                                            Ing. Mikuláš Hrabčák 

                            neposlanci :   Ing. Miroslav Bachura 

                                                     Martin Kočiš

Komisia kultúry, športu, sociálnych vecí a školstva

 predseda komisie:                  PhDr. Liana Ivanová, PhD., MBA

 členovia komisie - poslanci:  Ing. Eva Demko Šoltýsová

                                                    p. Patrik Kecer

                                                    Ing. Mikuláš  Hrabčák

                                                    p. Peter Bittó

                             neposlanci: p. Milan Krištof

                                                   p. Lukáš Janočko

                                                   p.Terézia Krajcárová

                                                   p. Ondrej Eged

                                                   p. Jaroslav Bodnár

                                                   p. Jakub Varga

                                                   p. Mgr. Iveta Betíková

                                                   p. Lenka Kučerová

  Bytová komisia

 predseda komisie:            Ing. Zoltán Béreš

 člen komisie - poslanec:  Ing. František Hertneki

                      neposlanec:   František Kerekeš

 Komisia na ochranu verejného záujmu:

predseda komisie:                    Ing. Mikuláš  Hrabčák

členka komisie - poslankyňa:  p. Mária  Toščáková