Poslanci OZ

Problematikou obecného zastupiteľstva sa zaoberá zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (Zákon na stiahnutie TU).

Obecným zastupiteľstvom je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov volených v priamych voľbách obyvateľmi obce.

Starostka obce

 • Iveta Tomková

Zástupca starostky obce

 • Peter Bittó

Poslanci obce

Poslanec obecného zastupiteľstva Typ: PDF dokument, Velkosť: 54.61 kB

 • Ing. Zoltán Béreš
 • Peter Bittó
 • Ing. Eva Demko Šoltýsová
 • Ing. František Hertneki
 • Ing. Mikuláš Hrabčák
 • PhDr. Liana Ivanová, PhD, MBA
 • Patrik Kecer
 • Mária Toščáková

Obecná rada

 • Predseda : PhDr.Liana Ivanová, PhD, MBA
 • Členovia : Ing. Zoltán Béreš, Ing. František Hertneki

Komisie pri OZ

Komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia:

Predseda komisie: p. Peter Bittó

Členovia komisie:

 1. Poslanci:
  • Ing. Mikuláš Hrabčák
  • p. Patrik Kecer
 2. Neposlanci:
  • p. Jakub Varga
  • p. Milan Kmec
  • p. Samuel Béreš

Finančná komisia:

Predseda komisie: p. Patrik Kecer

Členovia komisie:

 1. Poslanci:
  • Ing. Eva Demko Šoltýsová 
  • Ing. Zoltán Béreš
  • Ing. František Hertneki
  • PhDr. Liana Ivanová, PhD, MBA
 2. Neposlanci:
  • Mgr. Lucia Janočková
  • Mgr. Monika Zátorská

Komisia stavebná a protipovodňová:

Predseda komisie: p. Mária Toščáková

Členovia komisie:

 1. Poslanci: 
  • Ing. Zoltán Béreš
  • Ing. František  Hertneki
  • Ing. Eva Demko Šoltýsová
  • p. Patrik Kecer
  • Ing. Mikuláš Hrabčák 
 2. Neposlanci:
  • Ing. Miroslav Bachura 
  • Martin Kočiš

Komisia kultúry, športu, sociálnych vecí a školstva:

Predseda komisie: PhDr. Liana Ivanová, PhD., MBA

Členovia komisie:

 1. Poslanci:
  • Ing. Eva Demko Šoltýsová
  • p. Patrik Kecer
  • Ing. Mikuláš  Hrabčák
  • p. Peter Bittó
 2. Neposlanci:
  • p. Milan Krištof
  • p. Lukáš Janočko
  • p.Terézia Krajcárová
  • p. Ondrej Eged
  • p. Jaroslav Bodnár
  • p. Jakub Varga
  • p. Mgr. Iveta Betíková
  • p. Lenka Kučerová

Bytová komisia:

Predseda komisie: Ing. Zoltán Béreš

Člen komisie:

 1. Poslanec: Ing. František Hertneki
 2. Neposlanec: František Kerekeš

Komisia na ochranu verejného záujmu:

Predseda komisie: Ing. Mikuláš  Hrabčák

Členka komisie - Poslankyňa: p. Mária  Toščáková