Obec Sady nad Torysou
Sadynad
Torysou

 Všetky dôležité informácie ohľadom testovania nájdete pod COVID 19 !!!

Poslanci OZ

Problematikou obecného zastupiteľstva sa zaoberá zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (Zákon na stiahnutie TU).

Obecným zastupiteľstvom je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov volených v priamych voľbách obyvateľmi obce.

Starostka obce

Iveta Tomková

Poslanci obce

Poslanec obecného zastupiteľstva

  • Ing. Zoltán Béreš
  • Peter Bittó
  • Ing. Matúš Čiernik
  • Ing. František Hertneki
  • Ing. Silvia Hertneki
  • Milan Myjavec
  • Mária Toščáková
  • PaedDr. Melánia Valčišová