Obec Sady nad Torysou
Sadynad
Torysou

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
3. 1. 2022

Zmluva o nájme BD

00

Neuvedené

Dominik Sivák

Obec Sady nad Torysou

3. 1. 2022

Dodatok k Nájomnej zmluve

00

Neuvedené

Jana Koverová

Obec Sady nad Torysou

3. 1. 2022

Dodatok k Nájomnej zmluve

00

Neuvedené

Arleta Gliganičová

Obec Sady nad Torysou

28. 12. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2021

3/2021

565,76 EUR

Mesto Košice 2021

Obec Sady nad Torysou

28. 12. 2021

Zmluva o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu.

E1608U02

50 275,00 EUR

Enviromentálny fond

Obec Sady nad Torysou

23. 12. 2021

Zmluva o dielo -

0

67 550,72 EUR

RAPAL s.r.o.

Obec Sady nad Torysou

20. 12. 2021

Nájomná zmluva - hrobové miesto

244I

33,00 EUR

Iveta Ivancencova

Obec Sady nad Torysou

16. 12. 2021

Zámenná zmluva

00

Neuvedené

Ing. Štefan Gédra

Obec Sady nad Torysou

16. 12. 2021

Zmluva o dielo -

6/2021

2 800,00 EUR

Sunflower ampl, spol. s r.o., Plus

Obec Sady nad Torysou

15. 12. 2021

Nájomná zmluva - hrobové miesto

221 B

33,00 EUR

Vladimír Gotthardt

Obec Sady nad Torysou

9. 12. 2021

Zmluva o dielo

63/2021

49 630,51 EUR

Ján Krivý - TOP - plyn

Obec Sady nad Torysou

8. 12. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2021

2/2021

33,28 EUR

DOMKA

Obec Sady nad Torysou

8. 12. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2021

1/2021

33,28 EUR

Zš a Mš sv.Marka Križina

Obec Sady nad Torysou

8. 12. 2021

Zmluva pre umiestnenie Z-BOXU

00

1,00 EUR

Packeta SK

Obec Sady nad Torysou

7. 12. 2021

Zmluva o bežnom účte

00

Neuvedené

Prima banka Slovensko a.s.

Obec Sady nad Torysou

2. 12. 2021

Zmluva o dielo

352021

174,60 EUR

DERATEX-EKO

Obec Sady nad Torysou

15. 11. 2021

Zmluva o zriadení vecného bremena k nehnuteľnosti

678/132/2021/ÚP

Neuvedené

Východoslovenská vodárenská spol.,a.s.

Obec Sady nad Torysou

6. 10. 2021

Nájomná zmluva - hrobové miesto

321

33,00 EUR

Ján Horňák

Obec Sady nad Torysou

6. 10. 2021

Dodatok č.2 k Nájomnej zmluve

2/I/I/2019/BD 18

Neuvedené

Kristína Oprondeková

Obec Sady nad Torysou

6. 10. 2021

Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve

1/I/I/2019/BD 18

Neuvedené

Kristína Oprondeková

Obec Sady nad Torysou

28. 9. 2021

DOHODA - dobrovoľnícka činnosť

21/41/054/373

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Sady nad Torysou

16. 9. 2021

Dodatok č.1 _ k Zmluve o spolupráci NP COVID MRK

1/2021

Neuvedené

Úrad vlády SR

Obec Sady nad Torysou

14. 9. 2021

Zmluva o spracúvaní OU sprostredkovateľom

00

Neuvedené

KOMENSKY s.r.o.

Obec Sady nad Torysou

6. 9. 2021

Nájomná zmluva BD Byster

I/15/2021/BD18

Neuvedené

Katarína Hingiszová

Obec Sady nad Torysou

25. 8. 2021

DOHODA §12/417/2013

21/41/012/8

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Sady nad Torysou

25. 8. 2021

Príloha č.2

2/2021

Neuvedené

EKOTEC

Obec Sady nad Torysou

5. 8. 2021

Zmluva o dielo

00

4 880,00 EUR

Csank

Obec Sady nad Torysou

2. 8. 2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov

00

180,00 EUR

Dominika Bujňáková

Obec Sady nad Torysou

19. 7. 2021

Zmluva o dielo

00

58 287,74 EUR

BITUNOVA s.r.o.

Obec Sady nad Torysou

15. 7. 2021

Nájomná zmluva

17/2021

65,00 EUR

IZVOR s.r.o.

Obec Sady nad Torysou

15. 7. 2021

Zmluva o dielo

2021/GA/01/005

213 044,12 EUR

STRABAG s.r.o

Obec Sady nad Torysou

15. 7. 2021

Príloha k Zmluve o dielo INGSTAV

00

Neuvedené

INGSTAV

Obec Sady nad Torysou

14. 7. 2021

Zmluva o poskytnutí príspevku na rok 2021

2/2021

1 200,00 EUR

Arcidiécezna charita Košice

Obec Sady nad Torysou

13. 7. 2021

Zmluva o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci

2021

3 000,00 EUR

TJ Mladosť Byster

Obec Sady nad Torysou

13. 7. 2021

Zmluva o poskytnutí FPna rok 2021

1/2021

1 200,00 EUR

PATRIA n.o

Obec Sady nad Torysou

6. 7. 2021

Poistná zmluva

9127004321

1 353,85 EUR

UNIQA poisťovňa, a.s.

Obec Sady nad Torysou

2. 7. 2021

Dodatok k zmluve o poskytnutí služieb

ZK01/VK/10/002

Neuvedené

KOMENSKY s.r.o.

Obec Sady nad Torysou

9. 6. 2021

Zmluva o poskytnutí auditorských služieb za rok 2020

14/O/2021

1 080,00 EUR

UCTOAUDIT

Obec Sady nad Torysou

7. 6. 2021

Zmluva o dielo

00

330 120,16 EUR

INGSTAV

Obec Sady nad Torysou

24. 5. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie pre DHZO Sady nad Torysou

1421 397

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Sady nad Torysou

20. 5. 2021

Zmluva GDPR_PAM

00

Neuvedené

Obec Beniakovce

Obec Sady nad Torysou

20. 5. 2021

Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení prania prádla

1/2021

Neuvedené

Univerzitná nemocnica sv.Michala a.s. Bratislava

Obec Sady nad Torysou

17. 5. 2021

Zmluva o dielo a poskytovaní služieb

00

70,00 EUR

KB PROJECT s.r.o.

Obec Sady nad Torysou

10. 5. 2021

Nájomná zmluva - hrobové miesto

378

33,00 EUR

Imrich Džadžovský

Obec Sady nad Torysou

10. 5. 2021

Nájomná zmluva - hrobové miesto

403E

33,00 EUR

František Hertneki

Obec Sady nad Torysou

10. 5. 2021

Nájomná zmluva - hrobové miesto

66

33,00 EUR

Mária Hrabkovská

Obec Sady nad Torysou

10. 5. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2021

6/2021

4 000,00 EUR

TJ Mladosť Byster

Obec Sady nad Torysou

10. 5. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2021

5/2021

4 000,00 EUR

FC Zdoba

Obec Sady nad Torysou

10. 5. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2021

4/2021

3 000,00 EUR

Jednota dôchodcov Byster

Obec Sady nad Torysou

10. 5. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2021

3/2021

4 000,00 EUR

Rímskokatolícka cirkev-filiálka Byster

Obec Sady nad Torysou

10. 5. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2021

2/2021

4 000,00 EUR

Reformovaný cirkevný zbor Byster

Obec Sady nad Torysou

10. 5. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2021

1/2021

4 000,00 EUR

Gréckokatolicka cirkev

Obec Sady nad Torysou

23. 4. 2021

Zmluva o poskytnutí služieb

15/2021/EPM

8 971,20 EUR

INSUCCOR

Obec Sady nad Torysou

23. 4. 2021

Zmluva o poskytnutí služieb

18/2021/ZoNFP

5 880,00 EUR

INSUCCOR

Obec Sady nad Torysou

31. 3. 2021

Zmluva o spracovaní osobných údajov

ZS-09-02-2021-SK-SK

Neuvedené

GalileoCorporation

Obec Sady nad Torysou

31. 3. 2021

Zmluva o vytvorení webového sídla.

SOD-09-02-2021-SK

987,50 EUR

GalileoCorporation

Obec Sady nad Torysou

31. 3. 2021

Zmluva o prevádzke webového sídla

SOP-09-02-2021-SK

498,75 EUR

GalileoCorporation

Obec Sady nad Torysou

30. 3. 2021

Zmluva o dielo

000

6 840,00 EUR

Enviroline

Obec Sady nad Torysou

22. 3. 2021

Kúpna zmluva - združená dodávka zemného plynu

Z20215020_Z

Neuvedené

SPP a.s.

Obec Sady nad Torysou

22. 3. 2021

Dodatok k Zmluve o výpožičke

0000

Neuvedené

Štatistický úrad SR

Obec Sady nad Torysou

19. 3. 2021

Zmluva o výkone stavebného dozoru

01/2021/SL

Neuvedené

INSUCCOR

Obec Sady nad Torysou

3. 3. 2021

Zmluva o dodávke plynu

000

Neuvedené

SPP a.s.

Obec Sady nad Torysou

3. 3. 2021

Zmluva o dielo

1/2021

2 500,00 EUR

Sunglower AMPL, spol.s.r.o.,Plus

Obec Sady nad Torysou

19. 2. 2021

Dodatok č. 4 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

4/2021

Neuvedené

NATUR-PACK a.s.

Obec Sady nad Torysou

15. 2. 2021

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

NFP č. ZM_SEP-IMRK2-2021/003505

477 579,39 EUR

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Sady nad Torysou

2. 2. 2021

NZ - hrobové miesto

209

33,00 EUR

Ing.Anton IVan

Obec Sady nad Torysou

2. 2. 2021

NZ - hrobové miesto

242

33,00 EUR

Ing.Anton IVan

Obec Sady nad Torysou

2. 2. 2021

NZ - hrobové miesto

83

33,00 EUR

Ing.Anton IVan

Obec Sady nad Torysou

2. 2. 2021

NZ - hrobové miesto

82

33,00 EUR

Ing.Anton IVan

Obec Sady nad Torysou

22. 1. 2021

Zmluva o poskytnutí služieb

21/2020/PM

2 500,00 EUR

INSUCCOR

Obec Sady nad Torysou

16. 1. 2021

NZ - hrobové miesto

267

33,00 EUR

Miháľ Ján

Obec Sady nad Torysou

16. 1. 2021

NZ - hrobové miesto

418A

33,00 EUR

Janočko Lukačová Agnesa

Obec Sady nad Torysou

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.