Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
10. 5. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2021

2/2021

4 000,00 EUR

Reformovaný cirkevný zbor Byster

Obec Sady nad Torysou

10. 5. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2021

1/2021

4 000,00 EUR

Gréckokatolicka cirkev

Obec Sady nad Torysou

23. 4. 2021

Zmluva o poskytnutí služieb

15/2021/EPM

8 971,20 EUR

INSUCCOR

Obec Sady nad Torysou

23. 4. 2021

Zmluva o poskytnutí služieb

18/2021/ZoNFP

5 880,00 EUR

INSUCCOR

Obec Sady nad Torysou

31. 3. 2021

Zmluva o spracovaní osobných údajov

ZS-09-02-2021-SK-SK

Neuvedené

GalileoCorporation

Obec Sady nad Torysou

31. 3. 2021

Zmluva o vytvorení webového sídla.

SOD-09-02-2021-SK

987,50 EUR

GalileoCorporation

Obec Sady nad Torysou

31. 3. 2021

Zmluva o prevádzke webového sídla

SOP-09-02-2021-SK

498,75 EUR

GalileoCorporation

Obec Sady nad Torysou

30. 3. 2021

Zmluva o dielo

000

6 840,00 EUR

Enviroline

Obec Sady nad Torysou

22. 3. 2021

Kúpna zmluva - združená dodávka zemného plynu

Z20215020_Z

Neuvedené

SPP a.s.

Obec Sady nad Torysou

22. 3. 2021

Dodatok k Zmluve o výpožičke

0000

Neuvedené

Štatistický úrad SR

Obec Sady nad Torysou

19. 3. 2021

Zmluva o výkone stavebného dozoru

01/2021/SL

Neuvedené

INSUCCOR

Obec Sady nad Torysou

3. 3. 2021

Zmluva o dodávke plynu

000

Neuvedené

SPP a.s.

Obec Sady nad Torysou

3. 3. 2021

Zmluva o dielo

1/2021

2 500,00 EUR

Sunglower AMPL, spol.s.r.o.,Plus

Obec Sady nad Torysou

19. 2. 2021

Dodatok č. 4 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

4/2021

Neuvedené

NATUR-PACK a.s.

Obec Sady nad Torysou

15. 2. 2021

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

NFP č. ZM_SEP-IMRK2-2021/003505

477 579,39 EUR

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Sady nad Torysou

2. 2. 2021

NZ - hrobové miesto

209

33,00 EUR

Ing.Anton IVan

Obec Sady nad Torysou

2. 2. 2021

NZ - hrobové miesto

242

33,00 EUR

Ing.Anton IVan

Obec Sady nad Torysou

2. 2. 2021

NZ - hrobové miesto

83

33,00 EUR

Ing.Anton IVan

Obec Sady nad Torysou

2. 2. 2021

NZ - hrobové miesto

82

33,00 EUR

Ing.Anton IVan

Obec Sady nad Torysou

22. 1. 2021

Zmluva o poskytnutí služieb

21/2020/PM

2 500,00 EUR

INSUCCOR

Obec Sady nad Torysou

16. 1. 2021

NZ - hrobové miesto

267

33,00 EUR

Miháľ Ján

Obec Sady nad Torysou

16. 1. 2021

NZ - hrobové miesto

418A

33,00 EUR

Janočko Lukačová Agnesa

Obec Sady nad Torysou

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 51-72 z 72