Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
17. 6. 2022

Dodatok č.1 k NZ - BD

Dodatok č.1 k NZ I/10/2019/BD18

Neuvedené

Denisa Vargová

Obec Sady nad Torysou

17. 6. 2022

Nájomná zmluva

49/2022 INT

76,08 EUR bez DPH

MONA-pharmed sr.o.

Obec Sady nad Torysou

16. 6. 2022

Nájomná zmluva č. II/14/2022/BD18

II/14/2022/BD18

Neuvedené

Arleta Gliganičová

Obec Sady nad Torysou

16. 6. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonník

1422 247

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana

Obec Sady nad Torysou

16. 6. 2022

Zmluva o nájme pozemkov a o zriadení vecného bremena

45/2022 INT

100,00 EUR ročne

Združenie Urbariatníkov obce Byster

Obec Sady nad Torysou

16. 6. 2022

Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta

125

33,00 EUR

Magdaléna Bérešová

Obec Sady nad Torysou

14. 6. 2022

Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely opatrovateľských služieb

43/2022

Neuvedené

Obec Beniakovce

Obec Sady nad Torysou

14. 6. 2022

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č ZM_KO_OD_19_0951 2019_OBEC

ZM_KO_OD_19_0951 2019_OBEC

Neuvedené

KOSIT a.s.

Obec Sady nad Torysou

3. 6. 2022

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

19/O/2022

1 200,00 EUR

UCTOAUDIT

Obec Sady nad Torysou

26. 5. 2022

Zmluva o nájme nebytových priestorov

41/2022

33,00 EUR

Ján Miháľ

Obec Sady nad Torysou

25. 5. 2022

Dodatok č.1 k Zámennej zmluve zo dňa 13.12.2021

1/2022

Neuvedené

Ing. Štefan Gédra

Obec Sady nad Torysou

25. 5. 2022

Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve zo dňa 14.7.2021

1/2022

420,00 EUR

IZVOR s.r.o.

Obec Sady nad Torysou

24. 5. 2022

Zmluva o dielo

2022/GA/01/008

210 114,62 EUR

STRABAG s.r.o

Obec Sady nad Torysou

20. 5. 2022

Zmluva o nájme nebytových priestorov

37/2022

33,00 EUR

Marta Ivanová

Obec Sady nad Torysou

18. 5. 2022

Kúpna zmluva

7/2022

Neuvedené

KOMFOS Prešov, s.r.o.

Obec Sady nad Torysou

17. 5. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

6/2022

4 000,00 EUR

TJ Mladosť Byster

Obec Sady nad Torysou

16. 5. 2022

Zmluva o dielo

Dodatok č.1

6 784,84 EUR

RAPAL s.r.o.

Obec Sady nad Torysou

11. 5. 2022

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - KD

34/2022

Neuvedené

Gréckokatolícka cirkev Zdoba

Obec Sady nad Torysou

11. 5. 2022

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - KD

33/2022

70,00 EUR + použité obrusy 1,25 Eur / kus

Jaroslav Jaško

Obec Sady nad Torysou

11. 5. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2022

5/2022

4 000,00 EUR

Rímskokatolícka cirkev-filiálka Byster

Obec Sady nad Torysou

11. 5. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2022

4/2022

3 000,00 EUR

Jednota dôchodcov Byster

Obec Sady nad Torysou

11. 5. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2022

3/2022

4 000,00 EUR

Reformovaný cirkevný zbor Byster

Obec Sady nad Torysou

11. 5. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2022

2/2022

4 000,00 EUR

Gréckokatolícka cirkev Zdoba

Obec Sady nad Torysou

11. 5. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2022

1/2022

4 000,00 EUR

FC Zdoba

Obec Sady nad Torysou

10. 5. 2022

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

27/2022

1 131,52 EUR

Mesto Košice

Obec Sady nad Torysou

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 51-75 z 101