Obec Sady nad Torysou
Sadynad
Torysou

 Všetky dôležité informácie ohľadom testovania nájdete pod COVID 19 !!!

Objednávky

Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
13. 5. 2022

13/2200014

Objednávame si u Vás vývoz VKK 1 k 7m3 z verejného priestranstva Byster č. 70. dňa 13.5.2022

0,00 EUR

KOSIT a.s.

obec

11. 5. 2022

13/2200013

Na základe cenovej ponuky zo dňa 11.5.2022 objednávame si u Vás opravu miestnej komunikácie v časti

34 592,28 EUR

BITUNOVA

obec

9. 5. 2022

13/2200012

Objednávam si u Vás výmenu plastových informačných tabúľ - materiál, demontáž starých kusov, montáž

448,80 EUR

3plast

obec

2. 5. 2022

13/2200011

Objednávame si u Vás projektovú dokumentáciu Prekládku plynového potrubia na Materskej škole Byster

180,00 EUR

HEATSPOL

obec

2. 5. 2022

13/2200010

Objednávame si u Vás prekládku plynového potrubia na budove Materskej školy Byster a AgroMilku Byste

838,70 EUR

Ronald Bujňák - RONMONT

obec

28. 4. 2022

13/2200009

Objednávame si u Vás prenájom kontajnerov v rámci jarného upratovania takto: 2 kusy VOK - 30m3

0,00 EUR

KOSIT a.s.

obec

28. 4. 2022

13/2200008

Objednávame si u Vás prenájom a dodanie 2kusy VKK - 5m3 na drobný stavebný odpad (dodávka s vlek

0,00 EUR

KOSIT a.s.

obec

28. 4. 2022

13/2200007

Objednávame si u Vás vývoz VKK - cintorín Byster dňa 9.5.2022. Po vývoze uložiť na verejné pries

0,00 EUR

KOSIT a.s.

obec

26. 4. 2022

13/2200006

Objednávame si u Vás vypracovanie projektovej dokumentácie na odvodnenie obecnej cesty v časti obce

1 300,00 EUR

ENVIROKAT

obec

15. 3. 2022

13/2200005

Objednávam si u Vás úpravu terénu traktobagrom v časti obce Byster na obecnom pozemku, podľa požiad

280,00 EUR

VIKI STAV s.r.o.

obec

11. 3. 2022

13/2200004

Na základe cenovej ponuky zo dňa 9.3.2022 si u Vás objednávame:

850,50 EUR

FEREX s.r.o

obec

3. 3. 2022

13/2200003

Objednávame si u Vás PD na rozšírenie vodovodu IBV Konopiská na územné a stavebné povolenie vrátane

1,00 EUR

Enviroline

obec

12. 1. 2022

13/2200002

Objednávame si u Vás výmenu radiatora v budove Obecného úradu Sady nad Torysou,miestnosť Pošta. Na

460,22 EUR

Ronald Bujňák - RONMONT

obec

10. 1. 2022

13/2200001

Objednávame si u Vás uskutočnenie verejného obstarávania na predmet zákazky "Vypracovanie projektove

0,00 EUR

Malana Consulting

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.