Základná škola bez PS

  • Zriaďovateľ školy: Obec Sady nad Torysou

Základná škola sa nachádza v časti Zdoba. Vyučuje sa tu v dvojsmennej prevádzke.

Riaditeľka školy

Pedagogický zamestnanci: 

  • Mgr. Františka Čechová
  • Mgr. Dominika Dačová
  • Mgr. Tatiana Ordošová
  •  Mgr. Eva Cirnerová
  • Ing.,Bc.Tatiana Spišáková (asistent učiteľa)
  • Mária Kimáková - pedagogický asistent /projekt/