Oslavy MDD 2022

Oslavy sa konali v mesiaci jún 2022.

Ďakujem všetkým, ktorí si prišli spríjemniť dnešné nedeĺné popoludnie a zúčastnili sa osláv MDD. Členom HDZO...našim hasičom🙂 patrí vďaka za chutný guĺáš, kapustnicu a pomoc pri príprave dňa. O dobrú zábavú sa postarala HS SADY N 🥳👌...bola super ako vždy. Pani učiteĺkám 🌹 Materskej školy Byster a Základnej školy Zdoba za prípravu súťaži, tvorivých dielní a iných aktivít, pri ktorých sa detičky zabavili a mali radosť. Táto akcia by nemala tú správnu atmosféru, bez našej úžasnej moderátorky Liany Ivanovej. 🌻 Vám všetkých, ktorí ste pomohli patrí ĎAKUJEM. Iveta Tomková - starostka obce.

Dátum vloženia: 29. 8. 2022 23:21
Dátum poslednej aktualizácie: 29. 8. 2022 23:36
Autor: Gabriela Šoltýsová