Kontakt

Informácie

 • IČO: 00324680
 • DIČ: 2021244984
 • Bankové spojenie:
 • IBAN: SK64 5600 0000 0004 0634 6001

Kontakt

Sídlo Obecného úradu Sady nad Torysou

Byster č. 189

044 41 Sady nad Torysou

Úradné hodiny

 • PO     7:30 - 15:30
 • UT     7:30 - 12:00
 • ST     7:30 - 17:00
 • ŠT     nestránkový deň
 • PIA   7:30 - 12:00

Obedňajšia prestávka    12:00 - 12:30

Starostka obce:

Kompetencie:

Obec Sady nad Torysou  je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne

(zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

V rámci prenesených kompetencií Obec Sady nad Torysou patrí pod Spoločný obecný úrad Beniakovce so sídlom: ul. Kmeťova 20, Košice

Stavebná agenda

Stránkové dni

 • Pondelok 8.00 – 12.00  13.30 – 15.15
 • Streda 8.00 – 12.00   13.30 – 16.15

Žiadosti, ktoré sa predkladajú vždy na príslušnom Obecnom úrade nájdete na hore uvedenej web stránke spoločnej úradovne a v časti Občan - Ako vybavíte - na webovom sídle obce Sady nad Torysou.