Obec Sady nad Torysou
Sadynad
Torysou

Materská škola - Byster (2 triedy)

Riaditeľka :Gabriela Vaľková

Telefón: +421 911 121 285, email kontakt: msbyster@gmail.com

Učiteľky:

Nataša Gédrová, Miroslava Jurková , Iveta Hrabkovská,

O poriadok a hygienu sa stará : Slávka Hintošová

 

Materská škola - Zdoba (1 trieda)

Riaditeľka : Mgr.Jana Lukačková

Telefón: +421 911 639 763 , email kontakt: mszdoba@gmail.com

Učiteľka:
Lenka Kučerová

O poriadok a hygienu sa stará: Katarína Lipovská

 

Školská jedáleň pri Materskej škole v Bysteri

Školská jedáleň pri Základnej škole Zdoba

Vedúca  :  Renáta Packová

Telefón: +421 911 121 284, email kontakt: sadysj@gmail.com

Kuchárky:
Katarína Hingiszová, Marta Gállová

Pomocné kuchárky:

Jarmila Kozáková, Marta Adzimová,Emília Bittoóvá