Obec Sady nad Torysou
Sadynad
Torysou

Rímskokatolícka cirkev

Liturgický prehľad 25.9. - 1.10.2023.pdf 

Farský úrad

Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie, 044 41 Košická Polianka 12

Administrátor-správca farnosti: Mgr. Milan Tomko
e-mail: kosicka.polianka@rimkat.sk
Tel.: 055/6854 204

Filiálky: Sady nad Torysou, časť Byster, kostol zasvätený  Sv.Jánovi Nepomúckemu

kostol