Obec Sady nad Torysou
Sadynad
Torysou

 Všetky dôležité informácie ohľadom testovania nájdete pod COVID 19 !!!

Základná škola bez PS

Zriaďovateľ školy: Obec Sady nad Torysou

Základná škola sa nachádza v časti Zdoba. Vyučuje sa tu v dvojsmennej prevádzke.

MGR. IVETA BETÍKOVÁ

Riaditeľka školy

Telefón: +421 911 894 182

Mgr. Zuzana Pejková                                 Mgr. Františka Čechová - t.č.MD
Mgr. Dominika Dačová                              Mgr. Eva Cirnerová
Mgr. Tatiana Ordošová                              Ing.,Bc.Tatiana Spišáková (asistent učiteľa)  

Mgr. Jolana Lacková