Obec Sady nad Torysou
Sadynad
Torysou

Základná škola bez PS

Zriaďovateľ školy: Obec Sady nad Torysou

Základná škola sa nachádza v časti Zdoba. Vyučuje sa tu v dvojsmennej prevádzke.

MGR. IVETA BETÍKOVÁ

Riaditeľka školy

Telefón: +421 911 894 182

Pedagogický zamestnanci: 

Mgr. Františka Čechová 
Mgr. Dominika Dačová                              
Mgr. Tatiana Ordošová                       

 Mgr. Eva Cirnerová

Ing.,Bc.Tatiana Spišáková (asistent učiteľa)  

Mária Kimáková - pedagogický asistent /projekt/