Obec Sady nad Torysou
Sadynad
Torysou

 Všetky dôležité informácie ohľadom RERERENDA nájdete TU.

Verejná obchodná súťaž

OVS

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvýhodnejšej, t.j. najvyššej cenovej ponuky, na prenájom nehnuteľnosti a uzatvorenie nájomnej zmluvy na nehnuteľný majetok obce v k.ú. Zdoba

Dátum vloženia: 23. 9. 2022 15:18
Dátum poslednej aktualizácie: 23. 9. 2022 15:21