Obec Sady nad Torysou
Sadynad
Torysou

 Všetky dôležité informácie ohľadom testovania nájdete pod COVID 19 !!!

Užitočné informácie pre občanov Ukrajiny/Корисна інформація для громадян України/Useful information for citizens of Ukrain

Užitočné informácie pre občanov Ukrajiny/Корисна інформація для громадян України/Useful information for citizens of Ukrain 1

Informácie k poskytovaniu pomoci v hmotnej núdzi pre občanov Ukrajiny!
Заява про надання матеріальної допомоги!

https://www.upsvr.gov.sk/media/medialne-spravy/uzitocne-informacie-pre-obcanov-ukrajiny-korisna-informacia-dla-gromadan-ukraini-useful-information-for-citizens-of-ukraine.html?page_id=1159972

https://www.employment.gov.sk/sk/uvodna-stranka/informacie-odidencov-z-ukrajiny/informacie-odidencov-z-ukrajiny.html

Dovoľujeme si Vás informovať, že v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine, ktorý spôsobil hromadný prílev cudzincov na územie SR, v zmysle § 29 ods. 2 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o azyle“), vláda SR uznesením č. 144 zo dňa 28.02.2022 schválila poskytovanie dočasného útočiska štátnym občanom Ukrajiny a ich rodinným príslušníkom. V tejto súvislosti uvádzame, že za rodinného príslušníka štátneho občana Ukrajiny sa považuje:

1.) manžel štátneho občana Ukrajiny,

2.) maloleté dieťa štátneho občana Ukrajiny alebo maloleté dieťa manžela štátneho občana Ukrajiny,

3.) rodič maloletého dieťaťa, ktoré je štátnym občanom Ukrajiny

Dočasné útočisko sa v zmysle predmetného uznesenia vlády SR bude poskytovať od 01.03.2022 do 31.12.2022, ak vláda SR nerozhodne o jeho predčasnom skončení alebo predĺžení. Cudzincom, ktorí požiadajú o poskytnutie dočasného útočiska bude v zmysle zákona o azyle vydaný doklad o tolerovanom pobyte na území SR s označením „ODÍDENEC“. Poskytovanie dočasného útočiska sa nebude týkať osôb, ktoré majú na území SR udelený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, osôb, ktorým SR udelila azyl alebo poskytla doplnkovú ochranu a nebude sa vzťahovať ani na tých, ktorí sú žiadateľmi o udelenie azylu.

V zmysle § 1 ods. 2 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pomoci v hmotnej núdzi“) sa tento zákon vzťahuje aj na cudzinca zdržiavajúceho sa na území  v súlade so zákonom o azyle. Vzhľadom na uvedené, cudzinec prichádzajúci z Ukrajiny, ktorý sa úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) preukáže preukazom cudzinca žiadajúceho o poskytnutie dočasného útočiska, resp. dokladom o tolerovanom pobyte na území SR s označením „ODÍDENEC" spĺňa podmienku v zmysle § 1 ods. 2 zákona o pomoci v hmotnej núdzi.

Miestne príslušný úrad na posúdenie nároku na pomoc v hmotnej núdzi, ako aj na následné vyplácanie pomoci v hmotnej núdzi je úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, kde sa takýto cudzinec zdržiava.

Odídenci, ktorí sa zdržujú v okrese Košice-okolie,  môžu podať  žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Oddelení služieb pre občana, Staničné námestie č. 9 .

Prílohy

Žiadosť PHN_AJ_SJ

Žiadosť_PHN_AJ_SJ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 339,57 kB

Zajava_pro_nadannja_materialjnoi_dopomogi (1)

Zajava_pro_nadannja_materialjnoi_dopomogi (1).docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 37,83 kB
Dátum vloženia: 10. 3. 2022 11:19
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 3. 2022 11:28
Autor: