Obec Sady nad Torysou
Sadynad
Torysou

 Všetky dôležité informácie ohľadom testovania nájdete pod COVID 19 !!!

OZNAM

OZNAM 2

Aktuálne opatrenia na Obecnom úrade  z dôvodu zaradenia okresu Košice - okolie v rámci Covid automatu do čiernej farby boli prijaté od 22.11.2021 na Obecnom úrade  Sady nad Torysou nasledovné opatrenia:

 

Aktuálne opatrenia na Obecnom úrade  z dôvodu zaradenia okresu Košice - okolie v rámci Covid automatu do čiernej farby boli prijaté od 22.11.2021 na Obecnom úrade  Sady nad Torysou nasledovné opatrenia:

 

Stránkové a nestránkové dni ostávajú nezmenené

Klientov Obecného úradu  žiadame, aby pri komunikácii s úradom uprednostnili telefonickú alebo písomnú formu.

Pred vstupom na obecný úrad vopred kontaktujte pracovníčku podľa potreby:

 -   Iveta Tomková – starostka obce – 0907 953804

 -   Dana Osifová – hlásenie pobytu, dane a poplatky, stavebná agenda, pokladňa –                    055/6854130, 0911 930589    

 - Mgr. Monika Zátorská – školstvo, opatrovateľská služba, ekonomická agenda –     055/7296537

  -  Gabriela Šoltýsová – overovanie listín a podpisov, služby domov smútku, podateľňa - 055/7296538

        E-mailové adresy:  evidencia@sadynadtorysou.sk

                                           podatelna@sadynadtorysou.sk

                                           starosta@sadynadtorysou.sk

                                           ekonom@sadynadtorysou.s

Tel.: 055/7296538, 0911930589        www.sadynadtorysou.sk         email:ocusady@gmail.com

Dátum vloženia: 20. 11. 2021 23:30
Dátum poslednej aktualizácie: 24. 11. 2021 10:12
Autor: