Obec Sady nad Torysou
Sadynad
Torysou

 Všetky dôležité informácie ohľadom RERERENDA nájdete TU.

Odvolanie vstupu do lesov

Odvolanie vstupu do lesov

OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE - S účinnosťou od 10. 8. 2022 od 06:00 sa odvoláva zákaz využívania lesov verejnosťou na lesných pozemkoch v okrese Košice I. – IV. 
Naďalej platí, že pohyb verejnosti je možný len na vyznačených turistických a cyklistických chodníkoch. 

Naďalej je zakázane:
❌ Fajčiť a používať otvorený plameň, na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
❌ Vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
❌ Zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde hrozí nebezpečenstvo jeho šírenia,
❌ Spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Dátum vloženia: 10. 8. 2022 16:09
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 8. 2022 16:10