Obec Sady nad Torysou
Sadynad
Torysou

 Všetky dôležité informácie ohľadom testovania nájdete pod COVID 19 !!!

JARNÉ UPRATOVANIE

Jarné upratovanie

Vývoz VKK v rámci jarného upratovania v obci.

OZNAM

V rámci jarného upratovania , budú v našej obci pristavené VKK

V časti obce Zdoba :

30m3 na verejnom priestranstve pri ZŠ

7m3 na verejnom priestranstve pri č.d. 99

7m3 na verejnom priestranstve pri č.d. 144

V časti obce Byster:

30m3 – na parkovisku pre KD

7m3 na verejnom priestranstve pri č.d. 71

7m3 na verejnom priestranstve oproti  č.d. 149

Pristavené VKK budú 09.05.2022(pondelok)

Stiahnuté VKK budú 13.05.2022(piatok)

Kontajnery na drobný stavebný odpad budú pristavené

  16.05.2022(pondelok)

 na parkovisku pred KD v Bysteri

 pred Základnou školou od cesty III.tr.

Stiahnuté VKK budú 19.05.2022(štvrtok)

Prosíme a žiadame občanov, aby do kontajnerov vhadzovali odpad iba nato určený !!!!!!!

Do VKK nepatria plasty, sklo, papier, kartóny, elektrospotrebiče, ktoré sú povinné separovať podľa zvozového harmonogramu

Dátum vloženia: 29. 4. 2022 8:37
Dátum poslednej aktualizácie: 29. 4. 2022 8:40
Autor: