Obec Sady nad Torysou
Sadynad
Torysou

 Všetky dôležité informácie ohľadom testovania nájdete pod COVID 19 !!!

INFORMÁCIA

INFORMÁCIA

S cieľom poskytnúť občanom Ukrajiny a ich rodinným príslušníkom, ktorí sú na území SR z dôvodu ozbrojeného konfliktu na Ukrajine okamžitú pomoc, dávame do pozornosti tieto užitočné informácie.

 Občania Ukrajiny, ktorí majú priznaný štatút dočasného útočiska – ODÍDENEC môžu na všetkých pracoviskách ÚPSVaR Košice požiadať o dávku v hmotnej núdzi a sprostredkovanie zamestnania. K žiadosti o pomoc v hmotnej núdzi je potrebné sa preukázať preukazom cudzinca žiadajúceho o poskytnutie dočasného útočiska, resp. dokladom o tolerovanom pobyte na území SR s označením „ODÍDENEC".

       Formuláre žiadosti sú k dispozícii na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny, kde im zamestnanci pomôžu žiadosti vyplniť, a sú zverejnené aj na webových stránkach ústredia a úradov práce.  Okrem žiadosti v slovenskom jazyku sú k  dispozícii  duálne tlačivá v slovensko - ukrajinskom a slovensko – anglickom jazyku.

https://www.upsvr.gov.sk/vzory-ziadosti/vzory-ziadosti-pre-oblast-socialnych-veci-a-rodiny/hmotna-nudza-1.html?page_id=268775

Prílohy

Zoznam voľných pracovných miest pre cudzincov - ukrajincov

Zoznam voľných pracovných miest pre cudzincov - ukrajincov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 488,58 kB
Dátum vloženia: 22. 3. 2022 8:14
Dátum poslednej aktualizácie: 22. 3. 2022 8:27
Autor: