Vitajte na oficiálnej stránke obce Sady nad Torysou
Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
12.jan, 2018 Zmluva 18/41/010/9 Dohoda - UPSVaR UPSVaR
29.jan, 2018 Zmluva Zmluva o združení finančných prostriedkov a spolupráci 22029.61 € VVS, a.s.
1.feb, 2018 Zmluva 24ZVS0000743120O Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy VSD, a.s.
1.feb, 2018 Zmluva 24ZVS00007431288 Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy VSD, a.s.
13.feb, 2018 Zmluva Zmluva o dielo - spracovanie projektu rekonštrukcie elektroinštalácie 1210 € Ladislav Dudáš
13.feb, 2018 Zmluva Cenová ponuka - príloha k ZOD zo dňa 13.2.2018 Ladislav Dudáš
19.jan, 2018 Zmluva 5100000185C Dodatok č. 1 k zmluve o združenej dodávke elektriny VSE, a.s.
20.feb, 2018 Zmluva 5100000185C/2018 Príloha č.3 k zmluve o združenej dodávke elektriny (Kamera) VSD, a.s.
11.apr, 2018 Zmluva Prepravná služba SČK 90 € SČK
10.apr, 2018 Zmluva Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebyt. priestorov (Milk Agro) Milk-Agro, spol. s r.o.
27.apr, 2018 Zmluva Zmluva o zriadení vecného bremena k nehnuteľnosti VVS, a.s.
6.mar, 2018 Zmluva Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1 ZŠsMŠ Marka Križina
6.mar, 2018 Zmluva Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2 CVČ pri ZŠ Rozhanovce
6.mar, 2018 Zmluva Zmluva o poskytnutí dotácie č. 3 Jazero n.o.
7.mar, 2018 Zmluva Zmluva o poskytnutí dotácie č. 4 DOMKA
6.mar, 2018 Zmluva Zmluva o poskytnutí dotácie č. 5 KSDBI
6.mar, 2018 Zmluva Zmluva o poskytnutí dotácie č. 6 Spojená škola sv. Košických mučeníkov
7.mar, 2018 Zmluva Zmluva o poskytnutí dotácie č. 7 Mesto Košice
5.mar, 2018 Zmluva Zmluva č. 1/2018 o poskytnutí dotácie na športovú činnosť klubu 4000 € FC Zdoba
5.mar, 2018 Zmluva Zmluva č. 2/2018 o poskytnutí dotácie na športovú činnosť klubu 4000 € TJ Mladosť

Stránky