Vitajte na oficiálnej stránke obce Sady nad Torysou

Základná škola

Základná škola sa nachádza v časti Zdoba. Vyučuje sa tu v dvojsmennej prevádzke.

Školu navštevujú žiaci marginalizovanej rómskej komunity.

Mgr. Iveta Betíková
Riaditeľka školy

Mgr. Zuzana Pejková
Mgr. Dominika Dačová
Mgr. Jaroslava Mochťáková

Mgr. Františka Čechová - MD
Mgr. Eva Cirnerová
Ing.,Bc.Tatiana Spišáková (asistent učiteľa)

Mgr. Jolana Lacková

Materská škola - Byster (2 triedy)

Gabriela Vaľková - riaditeľka

Telefón: +421 911 121 285

Učiteľky:

Nataša Gédrová, Miroslava Jurková, Iveta Hrabkovská,

Materská škola - Zdoba (1 trieda)

Mgr.Jana Lukačková - riaditeľka

Učiteľka:
Milena Gábiková

Školská jedáleň pri Materskej škole v Bysteri

Školská jedáleň pri Základnej škole Zdoba

Jolana Juhaszová - vedúca šj Byster a Zdoba

Kuchárky:
Marta Adzimová, Katarína Hingiszová, Marta Gállová, Emília Bittoóvá