Vitajte na oficiálnej stránke obce Sady nad Torysou

Základná škola

Základná škola sa nachádza v časti Zdoba. Vyučuje sa tu v dvojsmennej prevádzke.
Školu navštevujú žiaci marginalizovanej rómskej komunity.

Mgr. Iveta Betíková
Riaditeľka školy

Mgr. Zuzana Pejková
Mgr. Dominika Dačová
Mgr. Jaroslava Mochťáková

Mgr. Františka Čechová
Mgr. Eva Cirnerová
Ing.,Bc.Tatiana Spišáková (asistent učiteľa)

 

 

Materská škola - Byster (2 triedy)

Gabriela Vaľková
Riaditeľka

Učiteľky:
Nataša Gédrová, Simona Horňáková, DiS.art. Katarína Gajdošová

 

Materská škola - Zdoba (1 trieda)

Iveta Hrabkovská
Riaditeľka (zastupujúca počas MD)

Učiteľka:
Milena Gábiková

 

Školská jedáleň pri Materskej škole v Bysteri

Jolana Juhászová
Vedúca ŠJ

Kuchárky:
Marta Adzimová, Marta Gállová